bytový dům nad malovankou
ul. nad závěrkou č.p. 2354/2, praha 6 - břevnov


architektonický koncept

novostavba bytového domu se nachází uvnitř typické městské čtvrti prahy – břevnova – na kraji blokové zástavby a parkového a sportovního území strahov. uliční prostor je svažitý. bytový dům tvoří jednoduchá a tradiční hmota v uliční linii, odsazená od složitého štítu sousedního bloku. koncept je založen na ubírání hmoty ze základního kvádru - vyjádřeného cihelnou fasádou. tmavá rustikální cihlená fasáda má minimalisticky městský vzhled se skupinami volně rozmístěných bílých oken. ubírání hmoty se děje v pasáži vstupního loubí a v terasách dvorní a zadní / zahradní fasády. v kontrastu k tmavé cihlené fasádě jsou vnitřní „odkryté“ plochy bílé a bezdetailové. terasové fasády jsou otevřeny do parku a vytvářejí zelený přechodový prvek mezi bytovým interierem a společným parkem.

hlavní principy ve vztahu k městskému prostoru jsou: měřítko, umístění domu v uliční čáře, volné nástupní přízemí – kolonáda s prvky zeleně a malé nádvoří s průhledem do zahrad. forma budovy je ve shodě s místem na pomezí bloku a solitéru.

důležitou linií návrhu je tradiční zámečnické řemeslo městských nájemních domů. motiv zig-zag linky odvozený od terasovité siluety domu se objevuje ve skladbě cihelného pásku, v zámečnických výplních zábradlí, slunolamů, dělících stěn, bran a oplocení. stínohra zámečnických prvků na bílých plochách fasády a dlažby odlehčuje a oživuje fasády s terasami.

provozní řešení. na částečně zapuštěný suterén s garážemi jsou osazeny dva objemy s bytovými podlažími 1np – 5np.

každý z obou bytových objemů má vlastní vertikální komunikaci.

celkový počet bytových jednotek je 17. velikost bytů se pohybuje nejčastěji kolem 100m2.

uliční část přízemí má podobu krytých prostorů „loubí“ kolem vstupů. hlavní vstup s bránou je umístěn společně s vjezdem do parkovacího suterénu ve snížené úrovni. za vstupní bránou se nachází schodiště kryté vykonzolovaným objemem domu. toto schodiště ústí na přízemní plató, oddělené od uličního prostoru živým plotem. plató sestává z krytého loubí se vstupy do obou domů, malého vnitřního nádvoří s domovním stromem (dvojdub) a malé brány do soukromých zahrad. v zadní části přízemí 1np jsou umístěny byty s vlastními předzahrádkami.

na opačném konci - proti hlavní vstupní bráně - se nachází další vstup – bezbariérový, z úrovně ulice.

jednotky v posledním 5np mají výstup na zelenou střešní terasu.