Ostrov Štvanice

Praha - Holešovice 2014

Ostrov sportu v centru města. Koncept je pokračováním tradice Štvanického ostrova, využívaného -podobně jako ostatní pražské ostrovy- pro volnočasové a sportovní aktivity. Záplavové území ostrovů je obecně nevhodné k zástavbě, je to limitované území, izolované řekou od města. V širší lokalitě přitom postrádáme sportovní / fitness plochy pro veřejnost, které byly a jsou vytlačovány z developersky cenných ploch města dále na okraj. Naproti tomu čistě rekreační zeleň se v dobré kvalitě nachází v blízkých svazích Letné a na obou nábřežích, kde zároveň plní roli izolační - ochranné pro obytné stavby. Návrh tedy představuje Štvanici jako specializovaný ostrov sportu pro veřejnost, v souladu s historickou tradicí, dostatečně kapacitní pro potřeby širšího okolí resp. významu celoměstského. Formální inspirací nám byla jednoduše racionální zástavba Manhattanu, ortogonální síť hřišť, ulic pokrývající nepravidelný tvar ostrova. 

Kategorie
Urbanismus
Časová osa
2014
Velikost
0 m2
Lokalita
Praha - Holešovice
Klient
Magistrát hlavního města Prahy
Typ
Urbanismus
Stav
soutěž