Obytný areál u Nuselského pivovaru

Praha - Nusle 2018

Vlnící se střešní krajina nových bytových domů navazuje na typický znak tradiční zástavby blízkých svahů Vinohrad a Nuslí a doplňuje měřítkem a členěním shodný areál historického Nuselského pivovaru - nemovité kulturní památky. Navázání na charakter klasické architektury a blokové zástavby v okolí cílí na sdílení genia loci i prestiže této nejcennější pražské obytné čtvrtě. Svébytná forma návrhu balancuje na pomezí solitéru a bloku. 

Jednotná estetika formy a fasád na jedné straně harmonizuje a uklidňuje celek - je to opak častého řešení bytových areálů jako pestré, neklidné směsi, a na straně druhé členění hmot a pečlivá tvorba střešní krajiny - koruny - dává výslednému dojmu přirozenou lehkost a detail. Rozvíjený motiv střešní krajiny ve svažité morfologii je ústřední téma, většina bytů má atmosféru bydlení "nahoře"...  

Pivovar - památka - je a musí zůstat centrálou místa, bytová dostavba ho nesmí potlačit. Autentická památka má potenciál být nositelem exklusivního charakteru areálu. Bodem propojení památky a nové části je vybraný malý prvek pivovaru - "piktogram tradičního pivovarského domku" - který je celý pokryt zlatým nátěrem. Stává se středem celého areálu, jejím svorníkem.

Kategorie
Bydlení, Rekonstrukce, Veřejné budovy
Časová osa
2017-2018
Velikost
32767 m2
Lokalita
Praha - Nusle
Klient
Penta investments s.r.o.
Typ
Bytové domy s komerčním parterem
Stav
ukončeno