Villa TIIII

Praha 2023

Rozlehlá vila na pomezí města a krajiny na téma prolínání interieru s exterierem. Stavba z přírodních materiálů plující ve vlnité krajině slunečného návrší. Zahrada dům obklopuje, dotýká se ho, prostupuje jím. Světlo a stín. Daleké průhledy do volné krajiny, na horizont města. Interiér jako nejdůležitější kvalita s okny optimální velikosti, proporcí a pozic. Předměstská vila, již osvobozená od urbánní struktury, však stále kompaktní formy. Zásadní je pečlivé osazení stavby na terén. Zahrada, dům a interier je jeden autorský celek. Vila navazuje na realizaci hanspaulské vily Vista. 

Kategorie
Realizace, Bydlení, Rodinné domy, Interier
Časová osa
2018-2023
Velikost
1250 m2
Lokalita
Praha
Klient
soukromá osoba
Typ
Vila
Stav
realizováno