Administrativa v předpolí města

Praha 2018

Koncepční studie na téma přestavby modernistické proluky v tradičním bloku, tvořícím spolu s předsazenou novostavbou novou dominantu místa. Idea vychází z historické formy místa, ve které byl běžné blokové zástavbě předsazen soliter nemocnice. Ta byla zbourána a místo tak připraveno o dominantu na důležité pohledové ose. Novostavba v předpolí je sochařským objektem - vodním prvkem nebo podstavcem pro umělecké expozice, kterému pozadí tvoří "opona" / subtilní kovová fasáda. Strana uliční - přivrácená k přestavované celoprosklené  proluce - je jejím zrcadlovým obrazem.  

Kategorie
Administrativa
Časová osa
2018
Velikost
0 m2
Lokalita
Praha
Klient
soukromá osoba
Typ
Stav
ověřovací studie