Interier vstupní haly Magistrátu

Ostrava 2022

vyzvaná soutěž 1.místo - Zakomponování nového prvku recepce do cenného modernistického interieru Nové radnice / Magistrátu města Ostravy z roku 1930. Návrh doplnění stávajícího halového prostoru hlavního vstupu do rozsáhlého komplexu Magistrátu o prvek recepce (kontrolního a informačního bodu),  je zásadně ovlivněn monumentálním a přísně symetrickým charakterem místa. Nejpřirozenější řešení - umístění recepce do hlavní osy - by sice kompozičně správným řešením, ale vytvořilo by provozní i estetickou překážku ve středu haly. Návrh je proto tvořen dvěma prvky - recepčním pultem a ostrovní čalouněnou sedačkou. Oba prvky jsou umístěny do postranních křídel centrální haly. Vyvážená kompozice je tak optimální z architektonicko-kompozičního hlediska i hlediska uživatelského. Nový prvek není dominantou, interier haly zůstává volným komunikačním a shromažďovacím prostorem, doplněným o nový mobiliář umístěný "aside" od hlavních os. Materiálově i v detailu nábytek ctí tradiční kámen (travertin), s doplňky dýhy ve vysokém lesku a mosazi. Čelní stěny obou křídel jsou využity pro audio-video prezentaci úřadu. 


Kategorie
Realizace, Veřejné budovy, Interier
Časová osa
2020-2022
Velikost
120 m2
Lokalita
Ostrava
Klient
Magistrát města Ostravy
Typ
Stav
realizováno