Novostavba a rekonstrukce Hotel Accor - Sofitel*****

Praha - Nové Město 2010

Palácový koncept hotelového komplexu na metropolitním boulevardu Národní třídy. Navrženo pro ACCOR Hotels. Klasicky řemeslně / tektonicky vystavěná solidní architektura, v souladu s geniem loci místa. Nárožní novostavba je kompozičně formována ve velmi složité zastavovací situaci mezi třemi sousedícími historickými budovami, s rozdílnými výškami říms,  uličních čar, rozdílných měřítek i architektonických slohů. Kontextuální architektura návrhu přejímá principy jednotlivých původních staveb a spojuje je v plynule navazující celek, která v místě nároží symbolicky graduje. Od počátku bylo jasné, že místo musí být doplněno pevnou, tektonickou a srozumitelnou formou, vnější kvalitní fasádou tradiční materiality a koloratury. Hotelový komplex sestává z nárožní novostavby propojené se sousední rekonstruovanou nemovitou památkou - barokním palácem - a novostavby dvorního křídla za ním. V suterénech se nacházelo konferenční centrum a další hotelové aktivity.

Kategorie
Rekonstrukce, Veřejné budovy, Hotely
Časová osa
2005-2010
Velikost
18518 m2
Lokalita
Praha - Nové Město
Klient
soukromý klient
Typ
Hotelový komplex
Stav
ukončeno