Mateřská škola

Stříbro

Uspořádání „kostiček“ odkazuje na dětskou hru, pohádkovou trojici.

Centrální školková zahrada obklopená domky - „náměstíčko“ - je místem prvního vstupu dítěte do společnosti, místem setkávání všech tříd, pedagogů, rodičů a dětí, prostorem pro pořádání mimo školkových akci s účastí veřejnosti či absolventů atp. Centrální prostor je ideálně přehledný a kontrolovatelný z přilehlých budov MŠ.

Rozdělení stavby do tří hmot a jejich uspořádání do vějíře vychází z tvaru pozemku, potřeby ponechat volný střed pro školkovou zahradu a záměru použít drobnější měřítko stavby. Toto uspořádání umožňuje, aby oba krajní domy byly v přirozeném souladu s okolním ortogonální zastavovacím systémem. Rozdělení stavby do tři domků odpovídá jednoduché -až dětské- logice vnitřní náplně (1xzázemi s vanou a administrativou a 2x2 třídy) a vytváří na jedné straně ochrannou náruč a na straně druhé prosvětlovací meziprostory mezi domy se zajímavými průhledy a výhledy.

Koncept sémantického tvarosloví - staveb se sedlovou střechou, které se nacházejí v bezprostředním okolí (RD i byt. domy atd) a jsou typické v celé širší lokalitě. Domy jsou barevně rozlišeny na přírodní dřevo – šedé, přírodní dřevo – bezbarvě lazurované a dřevo lazurované karmínovou barvou, stejně barevně pojednaná je i krytina z plechových šablon.

Kategorie
Školství
Časová osa
2015
Velikost
1020 m2
Lokalita
Stříbro
Klient
Město Stříbro
Typ
Stav
ukončeno