Polyfunkční dům

Praha 2021

Zacelení domovního bloku - středové proluky - v historické městské zástavbě.  Koncept obytné, administrativní a komerční stavby má svébytnou formu vycházející kontextuálně ze způsobu členění sousedních domů, i dvou původních domů v místě, stržených v 70-tých letech. Vedle navazování hlavních a vedlejších říms, členění domu na sokl/tělo/nástavbu/korunu, a použití tradičních materiálů (štuk), je pro koncept fasády klíčové sdružování podlaží dodávající (osmipodlažní) stavbě vzhled stavby pětipodlažní, s vertikálními okny a vysokými stropy. Typický princip historické resp. neohistorické architektury. Soudobost a kvalita je v tomto konceptu založena na originální, přesto souladné formě i precizním detailu.

Kategorie
Bydlení, Administrativa
Časová osa
2020-2021
Velikost
3850 m2
Lokalita
Praha
Klient
soukromá osoba
Typ
Stav
v projekci