Bytové domy Nové Lauby

Ostrava - Moravská Ostrava 2019

Obnova historického centra Ostravy dostavbou městského obytného bloku.  Projekt je celostátně unikátním počinem obce v oblasti bytové výstavby, spojené s obnovou památkově cenného městského jádra a řešení parkovacích kapacit pro veřejnost. Téma obecního bydlení je po letech zanedbávání společensky mimořádně aktuální. Rehabilitace místa sousedícího s hlavním ostravským náměstím T.G.M. a starou radnicí má formu tradičního městského bloku. Koncept pečlivě balancuje na pomezí pěti svébytných městských domů tvořících harmonický celek. Stavba má společný parkovací  vícepodlažní suterén v rozsahu celého pozemku, který má částí sloužit veřejnosti.  Bytové dispozice jsou v nadzemních podlažích soustředěny kolem pěti vertikálních komunikací, provozně samostatných domů. Tyto obklopují vnitřní dvoranu. Klíčovou kvalitou je  tradiční měřítko a harmonie s místem. 

Kategorie
Bydlení, Urbanismus
Časová osa
2016-2019
Velikost
0 m2
Lokalita
Ostrava - Moravská Ostrava
Klient
Magistrát města Ostrava
Typ
Bytový dům, obchodní plochy
Stav
v projekci