Bytový dům Malovanka

Praha - Břevnov 2012

Bytový dům v černé a bílé, na hraně zástavby a zeleně. Dům v komplikované zastavovací situaci. Návrh vyřešil  složité napojení na sousední dům s nesmyslným "štítem", potvrdil uliční čáru, ukončil přirozeně uliční prostor , vytvořil kvalitní bytový layout při severo-jižní orientaci pozemku (ulice-dvůr). Koncept je založen na ubírání hmoty ze základního kvádru - vyjádřeného cihelnou fasádou. Jednolitá spodní stavba garáží tvoří společné plato pro dvě hmoty, mezi kterými vzniká centrální domovní zahrada. Forma budovy je tak ve shodě s místem na pomezí uličního bloku a solitéru. Uliční prostor zde končí a přechází v zelený svah Strahova.  Tmavá rustikální cihelná fasáda má minimalisticky městský vzhled se skupinami volně rozmístěných bílých oken. Ubírání hmoty se děje v pasáži vstupního loubí a v terasách dvorní a zadní / zahradní fasády. V kontrastu k tmavé cihelné - uliční a reprezentační - fasádě jsou vnitřní „odkryté“ plochy dvorní - pavlačové fasády bílé a bezdetailové,. Terasami plnými zeleně jsou otevřeny do středového parku. Hlavní odkazy k městskému prostoru jsou: solidní fasáda, materiál, textura, měřítko.. Výtvarným motivem je stupňovitý zig-zag, obsažený nejen v domovní kompozici, ale i v klasovém layoutu fasády či zámečnických výrobcích.

Kategorie
Realizace, Bydlení, Interier
Časová osa
2005-2012
Velikost
20150 m2
Lokalita
Praha - Břevnov
Klient
soukromý investor
Typ
Novostavba bytového domu
Stav
realizováno