Dostavba kampusu Univerzity Karlovy na Albertově

Praha - Albertov 2017

Dostavba a celkové dokončení univerzitního areálu - kampusu Univerzity Karlovy v Praze - na území pražské památkové rezervace. Záměrem je -souběžně s  dostavbou dvou vědecko-výzkumných objektů/center- rehabilitace a dotvoření celého území, v rovině uličního parteru. Kampus není jen prostým souborem budov v běžném městském prostředí, ale je specifickým, živým, funkčním, promyšleným místem, inspirujícím k pobytu a setkávání lidí a myšlenek. Projekt Kampusu historicky poprvé navrhuje komplexní řešení území, včetně stanovení hranic území, návrh univerzitní správy, a veškerá témata uličního / veřejného prostoru tj. řešení povrchů, zeleně, dopravy, osvětlení, mobiliáře, orientačních systémů, drobné architektury a uměleckých prvků.   

Kategorie
Veřejné budovy, Administrativa, Budovy pro vědu a výzkum, Urbanismus, Školství
Časová osa
2017-2023
Velikost
0 m2
Lokalita
Praha - Albertov
Klient
Univerzita Karlova v Praze
Typ
Dostavba a rehabilitace univerzitního areálu - kampusu
Stav
probíhající