Bytový dům Sámova

Praha - Vršovice 2020

Městský bytový dvojdům, na motivy art deco. V široké proluce po bývalé tiskárně je umístěn bytový dům s jedním středovým vstupem obklopeným obchodním parterem a parkovacím suterénem. Stavba vyplňuje, stejně jako stavba původní, beze zbytku celý pozemek. Sestává z hlavní uliční budovy a dvorní vestavby na společném soklu/suterénu. Každá ze dvou vertikálních komunikací uliční budovy obsluhuje dva velkorysé, klasicky příčně orientované byty na podlaží. Parkovací vícepodlažní suterén je polorampový. Koncept návrhu zachovává jednotu stavby s centrálním vstupem, analogicky s protějším bytovým domem z 1/2 20.stol.. Jednoduchý objem stavby je ale nepatrně ve středu prolomen, ustoupen. Do strohé ulice vnáší oživení. Motiv inspirovaný stavbou Florin Court je dále rozvíjen na keramickém obkladu uliční fasády a na zámečnických výrobcích v interieru. Dvorní vestavba atelierových mezonetů odkazuje na tradiční drobné dřevěné stavby v zeleni vnitrobloků. Uliční fasáda je založena na okenní mřížce, opticky rozhýbané ve vodorovném směru. Okna v krajích – navazující na sousední fasády – mají výraznější členění a vodorovnější proporci. Originálním principem fasády je použití keramického obkladu odkazující na meziválečnou modernu. Sparořez kachlíků 100x100mm je zvolen diagonálně, barevná skladba zvýrazňuje horizontální linku a potlačuje vertikální směr.

Kategorie
Realizace, Bydlení, Interier
Časová osa
2010-2020
Velikost
5407 m2
Lokalita
Praha - Vršovice
Klient
soukromý investor
Typ
novostavba
Stav
realizace