Administrativa - dostavba CUBE

Praha - Veleslavín 2018

Doplnění významné architektury 70.-tých let. Koncept  kapacitní náhrady  stávajícího křídla  leží v pečlivé analýze formy a kompozice jedné z nejzajímavějších administrativních staveb 2. pol. 20. stol. - bývalého Koospolu. Konfrontovaného v současnosti s rozvojem resp. zahušťováním blízkého okolí - podél městské dopravní tepny Evropská. Nové křídlo harmonizuje analogickou architekturou s hlavní budovou Koospolu a chrání jí i její víceúrovňové předpolí před kontrastní , nekvalitní sousední konvenční administrativou. Koospol byl původně zcela soliterní a izolovanou stavbou vedle tepny spojující město s letištěm. Tento koncept odpovídal ideologickému zadání  v době nesvobody. Nově se mění na přirozeně se dostavující místo v blízkosti důležitého dopravního terminálu. Směřuje blíže  k ulici, je  adaptován na potřebnou vazbu využití MHD. Návrh křídla vedle analogicky přejatého tvarosloví fasády a kubického objemu používá nejcennější princip Koospolu - osazení hlavní hmoty na subtilní podnož, dodávající stavbě půvab a lehkost. Dynamický způsob zasklení navazuje na původní stavbu a omezuje  přehřívání oken kanceláří.

Kategorie
Rekonstrukce, Administrativa
Časová osa
2017-2018
Velikost
0 m2
Lokalita
Praha - Veleslavín
Klient
Typ
Administrativa
Stav
v projekci