Rekonstrukce měšťanského domu U Zlatého stromu

Praha - Staré Město 2014

Renezance Renesance.  Celková revitalizace  v centru Prahy raritního  arkádového kupeckého domu, U Zlatého Stromu. Nám dochovaného převážně v renesančním základu. Zacílení na podstatné části, vysoký akcent krásy původní renesanční architektury. Očištění  nehodnotných balastních  stavitelských dostaveb 19 a 20 století- Artistní nástavba  do dvora  řešená formou rozvolněných prejzů posiluje původní způsob založení  domu  kolem nádvoří.  Dostavba úzké proluky v zadní části pozemku. Návrh kompaktní zahuštěné zástavby celého pozemku, systém průchozích dvorů ve směru Dlouhá - Haštalská. Dostavba - dorovnání  uliční fasády, dnes znetvořené přebujelou řadou nevzhledných vikýřů z poč. 20 stol. Harmonizace proporcí fasády. V úloze obsažen střet- vlastní  práce a zodpovědnost architekta versus  památkové status quo. Zde nešťastně pojímající  i ochranu silně podprůměrného, leč již zestárlého řešení.  Ad hoc dostaveb  střešní části budovy. Dobové dostavby nevhodně formující vlastní původní uliční fasádu. 

Category
Renovation, Offices and Headquarters
Timeline
Area
5061 m2
Locality
Praha - Staré Město
Client
Židovská obec v Praze
Type
Status
vyzvaná soutěž - 2.místo