Interier vstupní haly Magistrátu

Ostrava 2020

vyzvaná soutěž 1.místo - Zakomponování nového prvku recepce do přísně symetrického modernistického interieru Nové radnice / Magistrátu města Ostravy. Doplnění stávajícího halového prostoru hlavního vstupu do rozsáhlého komplexu Magistrátu o prvek recepce (kontrolního a informačního bodu),  je zásadně ovlivněna monumentálním a přísně symetrickým charakterem místa. Koncept umístění recepce do hlavní osy je sice symetrickým řešením, ale je z provozního důvodu a vkládá do cenné průhledové osy překážku. Návrh proto představuje recepci dvoudílnou - recepční pult a ostrovní sezení - umístěnou do postranních křídel centrální haly. Vyvážená kompozice je optimální z architektonicko-kompozičního hlediska i uživatelského. Nový prvek není dominantou, interier zůstává volným komunikačním a shromažďovacím prostorem doplněným o mobiliář umístěný "aside" od hlavních os. Materiálově navazuje na použitý kámen, s doplňky ovocné dýhy ve vysokém lesku a mosazi. Čelní stěny obou křídel jsou využity pro audio-video prezentaci, proměňující stávající nedostatečný a nehybný způsob prezentace úřadu v koncept 21.stol..


Category
Public , Interior design
Timeline
2020
Area
120 m2
Locality
Ostrava
Client
Magistrát města Ostravy
Type
Status
v projekci