Centrum pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy na Albertově - Biocentrum

Praha - Albertov 2017

Biocentrum je novou ústřední budovou v těžišti území, na ose Albertov. Hlavním motivem je zrcadlení inspirativních principů stávající nejexponovanější stavby - Purkyňova ústavu . Forma inovativně akcentuje i další pestré nuance místa - nedokončené ulice, nárožní rizality / dominanty, středověká mimoběžná zeď vymezující pozemek promítající se do hmotového členění návrhu. Klasický blok s nádvořím je defragmentován v příčné a podélné ose - ve vzniklých prosvětlených mezerách se nachází vstupy. Fasáda sama je sochařsky klasická, minimalistická, je esencí Albertovské architektury. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. V objektu jsou plánovány laboratoře (chemické, biochemické, v režimu BSL3, pro práci s geneticky modifikovanými organismy, pro práci s patogeny, zvířetník, aj.), pracovny, seminární i přednáškové místnosti, kongresové sály, knihovny, kavárny, administrativa a technické zázemí aj..

Category
Public , Offices and Headquarters, Health and Research, Education
Timeline
2017-2023
Area
38191 m2
Locality
Praha - Albertov
Client
Univerzita Karlova v Praze
Type
Polyfunkční budova pro vědu, výzkum a vysoké školství
Status
probíhající