Bytový dům U Stodolní

Ostrava - Moravská Ostrava 2019

Zástavba koncové proluky na pomezí řadové a nárožní formy. Úloha je ovlivněna netypickou urbánní situací nedostavěného blokového systému, který se prolíná se starší parcelací. Prudká přeměna místa v 1pol. 20stol. se náhle zastavila a zjevně navždy ztracená dynamika znamená nutnost přizpůsobit se nové situaci. Klasická proluka tak stojí zároveň na hranici velké dvorové zahrady patřící soliterní budově mateřské školky. Ulice je slepá. Koncept domu tvoří klasická uliční fasáda na motivy ostravské moderny. Druhá fasáda - dvorová - směřující do zeleně, má průběžné balkony a velká prosklení.   

Category
Residential
Timeline
2018-2019
Area
2616 m2
Locality
Ostrava - Moravská Ostrava
Client
soukromá osoba
Type
Bytový dům
Status
v projekci