Vila Troiiia

Praha - Trója 2019

Přesná kompozice rafinovaně pročleněné stavby z přírodních materiálů plující ve vlnité krajině slunečného návrší. Tématem návrhu je dům v bezprostředním kontaktu se zahradou, která jej obklopuje, dotýká se ho a prostupuje jím. Světlo a stín. Průhledy zahradou do volné krajiny. Interiér jako nejdůležitější kvalita. Je to předměstská vila, již osvobozená od urbánní struktury, však stále kompaktní formy. Zásadní je pečlivé osazení stavby na terén. Zahradní koncept, spolu s vlastní stavbou a jejím interierem, pojímáme jako jeden celek. Návrh tematicky vývojově  navazuje na předchozí úspěšnou realizaci vily Vista - programově blízké rezidenční vily v tradičním milieu čtvrti Hanspaulka. 

Kategorie
Rodinné domy, Interier
Časová osa
2018-2021
Velikost
1250 m2
Lokalita
Praha - Trója
Klient
soukromá osoba
Typ
Vila
Stav
v projekci